نوشته های چهلسرا

مارس 31
شهر یزد

 شهر یزد شهر…

مارس 10
شهر تهران

شهر تهران…

فوریه 26
ویروس کرونا

ویروس کرونا  …

فوریه 19
شهر شیراز

شهر شیراز شهر…

فوریه 10
شهر مشهد

‍شهر مشهد شهر…

فوریه 05
شهر اصفهان

شهر اصفهان سفر…

اکتبر 25
تناسب اندام

تناسب اندام…